Uitbetaler Groeipakket gaat digitaal met MijnFONS

FONS lanceert vandaag het vernieuwde digitale portaal MijnFONS. Via MijnFONS kunnen ouders en aanstaande ouders vanaf nu ook digitaal hun Groeipakket (de nieuwe Vlaamse kinderbijslag) eenvoudig en veilig op de voet volgen. “Als uitbetaler van de Vlaamse overheid vinden we het essentieel om FONS vlot toegankelijk te maken”, stelt Kristien De Waele, verantwoordelijke klantrelaties en regiowerking bij FONS. “MijnFONS is niet alleen de digitale toegangspoort tot het persoonlijke Groeipakketdossier, FONS maakt ook de integratie met eBox en Mijn Burgerprofiel. FONS is trots om op vlak van innovatie het voortouw te nemen.”

MijnFONS, het digitaal Groeipakketdossier 

Vandaag gebeurt alles meer en meer digitaal. Daarom besliste de uitbetaler van de Vlaamse overheid om in samenwerking met de agentschappen Opgroeien en Informatie Vlaanderen zijn digitale portaal MijnFONS te vernieuwen. Via MijnFONS kunnen ouders en aanstaande ouders vanaf nu ook digitaal hun Groeipakket eenvoudig en veilig op de voet volgen. Zo biedt MijnFONS een overzicht van de specifieke financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket van elk gezin, gedane betalingen, enzovoort. 
“Als uitbetaler van de Vlaamse overheid vinden we het essentieel om de info over het Groeipakket toegankelijk te maken”, verduidelijkt Kristien De Waele. “De gezinnen die vandaag onze samenleving vormen, zijn enorm divers en hebben verschillende behoeften. Met de introductie van MijnFONS kunnen meer dan 220.000 Vlaamse gezinnen nu 24/7 bij ons terecht. De toegang tot MijnFONS kan via verschillende digitale sleutels, zoals bijvoorbeeld de eID, token, of mobiel met de itsme-app.”

Minder papier en meer tijd voor ouders

Dankzij MijnFONS kunnen gezinnen van op eender welk plek en op elk moment hun Groeipakket bekijken. Ze vinden snel en eenvoudig informatie over onder meer hun betalingen, rechten en documenten. FONS blijft ook via de reeds bestaande kanalen bereikbaar: via telefoon, via e-mail, via een persoonlijke afspraak of tijdens de zitdagen in de Huizen van het Kind. 
Bovendien kunnen gezinnen die aangesloten zijn bij FONS vanaf nu alle briefwisseling die betrekking heeft op hun Groeipakketdossier ontvangen via hun beveiligde elektronische brievenbus eBox. Zo kunnen gezinnen alle Groeipakketgegevens overzichtelijk bewaren en beheren. Gezinnen in Vlaanderen die hun eBox nog niet geactiveerd hebben, kunnen dit snel en gemakkelijk via MijnFONS. 

FONS maakt integratie met Mijn Burgerprofiel

MijnFONS is niet alleen de digitale toegangspoort tot het persoonlijke Groeipakketdossier, de uitbetaler van de Vlaamse overheid maakt ook de integratie met Mijn Burgerprofiel. In Mijn Burgerprofiel vindt elke burger één persoonlijk overzicht online van al zijn overheidszaken zoals de aanvraag van een renovatiepremie, attest gezinssamenstelling, pensioengegevens, overzicht van de loopbaan of een visvergunning. De Vlaamse overheid wil daarmee de gegevens die verspreid zijn over verschillende instanties en beleidsniveaus (Vlaams, federaal, lokaal) samenbrengen. Mijn Burgerprofiel is een groeitraject en zal op termijn steeds meer gegevens bevatten. Binnen de Vlaamse overheid is MijnFONS daarbij één van de pioniers. 
De toegang tot Mijn Burgerprofiel verloopt ook via verschillende digitale sleutels (eID, token, of mobiel met de itsme-app.…). Dankzij de integratie van MijnFONS, eBox en Mijn Burgerprofiel volstaat het om één keer in te loggen (Single sign-on, afgekort SSO). Een ouder hoeft zich niet opnieuw te identificeren van zodra er ingelogd is op één toepassing. 
“Het is geen geheim dat de Vlaamse overheid de laatste jaren enorm inzet op digitalisering. We zijn erg trots om vandaag met FONS de eerste fase van ons innovatietraject voor te stellen”, vult Kristien De Waele, verantwoordelijke klantrelaties en regiowerking bij FONS aan. “In de toekomst zal MijnFONS verder evolueren naar een interactief platform waarbij ouders ook hun persoonlijke gegevens zoals hun rekeningnummer kunnen wijzigen, betaalattesten downloaden of documenten opladen.”

Tags
Gezin