Eén gezin, één plan

Kinderen, jongeren en ouders die hulp nodig hebben, kunnen rechtstreeks aankloppen bij verschillende diensten voor begeleiding en advies. De afgelopen twee jaar vonden ruim 7.000 meer gezinnen de weg naar de laagdrempelige jeugdhulp, een stijging van 11%. Om de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te versterken, krijgen 15 regionale samenwerkingsverbanden elk één miljoen euro van de Vlaamse overheid om samen nog minstens 3.000 extra gezinnen te kunnen helpen. Hoe gaat dat precies in zijn werk?